Partnerzy

Instytucje które wsparły 4 Nocny Bieg Po Lotnisku

Prezydent Miasta Biała Podlaska

6 Nocna Piątka

Serdecznie zapraszamy na 6 Nocny Bieg upamiętniający Bohaterskich Lotników Podlasia

PROGRAM MINUTOWY – 22.10.2022
➢ Biuro zawodów (wydawanie pakietów startowych )16.00 – 18:15
➢ Oficjalne otwarcie imprezy – godz. 18:15
➢ Start Biegu na 5 KM – godz. 18:30
➢ Marsz Nordic Walking na 5 KM – godz. 18:31
➢ Dekoracja zwycięzców – ok. 20:00

Nieodebrane do 18.15 pakiety startowe pozostają do dyspozycji Organizatora.
Biuro zawodów, start i meta Biegu i NW znajdują się w Amfiteatrze Parku Radziwiłłów ul. Warszawska

Zapisy na www.time2go.pl